Våbendrager eller vejviser

Forsvarerens rolle

Generelt forsvarshvervet

Benificeret forsvarer – Rpl. Kap. 4
Våbendrager eller vejviser

1. Modtagelse af sag
a. Klient henvender sig
– hvordan bliver man beskikket – Rpl. § 320-321
– rejseforbehold – Rpl. § 324, stk. 2
– bistand uden beskikkelse
– valgt forsvarer – Rpl. § 324

b. Modtagelse fra Retten
– habilitet – Rpl. § 329
– kan man nægte at modtage beskikkelse
– udelukkelse af en forsvarer – § 325-326

c. Beskikkelse af hjælpere eller sagkyndig bistand
Advokat som med-forsvarer

2. Grundlovsforhør

a. Samtale med klient
b. Hvordan forholder den sigtede sig til sigtelsen
c. Lukkede eller åbne døre, navne- og/eller referatforbud – Rpl. kap. 10
– klientens holdning
d. Skal klienten udtale sig?
e. Dokumentatiom, herunder oplæsning af politirapporter

e. Forsvarens rolle
– mistanke-kravet
strafbarhedskrav
– flugt-gentagelse eller påvirkningsrisiko
– proportionalitet
– anden indgreb end tilbageholdelse
– perioden

f. Kære
– strategi

g. Straksdom

3. Forsvarens rolle under efterforskningen
a. Afhøring hos politiet – Rpl. § 340 stk. 2 og § 346
– forsvarens rolle
– besvarelse af spørgsmål efter konsultation med forsvarer, Rpl. § 347, stk. 5
– formøde med klient
– kendskab til sagsakter – § Rpl. § 340 stk. 1
– retten til ikke r rsakterr om at udtale sig – Rpl. § 346 stk. 1
– gennemlæsninglmlg si af rapport og underskrivelse af politirapport – Rpl. § 346, stk. 3

b. Sagsakter
– retten til at modtage alt material – Rpl. § 340, stk. 1gennemlml r
– gennemlæsning før møde med klient
– gennemgang med klient
– forsvarspålæg – Rpl. § 340, stk. 4

c. Yderligere efterforskning
– besigtigelse af gerningssted
– samtale med evt. vVidner
– anmodning om yderligere efterforskning – Rpl. § 341

d. Retsmøder under efterforskningen – Rpl. 343
– tvangsprocesuelle indgreb – Rpl. Kap 36-37

e. Personlige oplysninger
– personundersøgelser – Rpl. § 436, stk. 1
– mental erklæring . Rpl. § 436, stk. 2

f. Deltagelse i retsmøde – Rpl. § 344, stk. 1

g. Tilståelsessager
– plea bargaining
– retten ikke bundet heraf ift sanktionen –

4. Når klienten er varetægtsfængslet
a. Besøg – Rpl. § 379, stk. 1 sidste pkt.
– hvor ofte
– gennemgang af sagsakter med klient
– cigaretter?
b. Telefonsamtaler/breve – Rpl. § 380
c. Afhøringer
– deltagelse – Rpl. § 340, stk. 2
– rolle
d. Pårørende
e. Tjenester
f. Fristforlængelser – Rpl. § 364
– skriftlige
– retsmøde

5. Anklageskriftet
a. Hvad er der rejst tiltale for
b. Opfylder anklageskrift de formelle krav– Rpl. § 437, stk.2-3
– hvornår skal en indsigelse rejses
c. Bevisfortegnelse
– anmodning om yderligere bevisførelse – Rpl. § 444
d. Ændring af anklageskrift – Rpl. § 442

6. Forberedelse af sagen
a. Gennemgang af sag
– Straffrihedsgrunde – Kriml. kap. 2
– Strafformildelsesgrunde – Kriml. § 123
b. Møde med klient
– gennemgang af sagsakter
– Fastlæggelse af påstand – delvis erkendelse
– klient kan ikke huske noget
c. Flere tiltalte
– i forening
– habilitetsproblemer
– drøftelser med medforsvarer
d. Strategi/Rådgivning til klient
– hvem bestemmer klienten eller bisidderen
– våbendrager eller vejviser

Udlevering af opgave

e. Forberedelse af klientens forklaring – Rpl. § 349, jfr. § 347 stk. 5
– må du fortælle klienten hvad han skal forklare
– må du fortælle om reglerne

f. Vurdering af tekniske beviser
– dna

g. Indkaldelse af andre vidner

h. Forberedelse af procedure
– skyldsspørgsmål
– sanktion
– konfiskation – Kriml. kap. 37

7. I retten til hovedforhandlingen
a. Tilstedeværelse
– forsvarer og anklager – Rpl. § 455
– tiltaltes – Rpl. §450-454 og § 458

b. Påstand
– hvem siger om tiltalte nægter eller erkender sig skyldig

c. Åbne/lukkede døre/navne eller referatforbud
– strategi
klientens interesse
– Afgørelse
forud for hovedforhandling – Rpl. § 448

d. Sagens forelæggelse
– supplerende forelæggelse

e. Klientens forklaring
– Retten til ikke at udtale sig – Rpl. § 456, stk. 2
– strategi
– kun svarer på spørgsmål fra forsvareren
– oplæsning af forklaring i grundlovsforhør
– forehold af forklaringer til politirapport
– tiltaltes påstand ændrer sig undervejs

f. Afhøring af forurettede
– farlige spørgsmål
– fjentligt vidne
Udlevering ad papir

g. Erstatningskrav
– erstatningspligt
– erstatningens størrelse
– udskydelse til civilt søgsmål
– Erstatningsnævnet

h. Tekniske beviser

i. Egne vidner

j. Genafhøring af klient

k. Personlige oplysninger

l. Procedure
– bemærkninger til anklagers
– Disposition
indledning
anklageskrift
bevistema
skyldsforholdet
sanktion
konfiskation
erstatning
– Kropssprog og stemmeføring
– Replik og duplik

m. Klientens brug af det sidste ord – Rpl. 472, stk. 2
n. Dom
o. Ankevejledning – Rpl. § 479, stk. 2
– betænkningstid
– formildelse eller frifindelse

p. Videokonference
– hele domsforhandlingen
– vidner

8. Forholdet til offentligheden/pressen – Rpl. Kap 41
a. Er det i klientens interesse at forsvareren udtaler sig
b. Tavshedspligt

9. Vederlag – Rpl. § 331la
a. Tidsopgørelse
b. Beregning af salær i forhold til takster

10. Sagens behandling i Landsretten
a. Ny forsvarer
b. Ny strategi

11. Bistand til klienten efter domsforhandlingen
a. Beskikkelsen ophør
b. Klientens problemer under afsoning
c. Genoptagelse af sag – Rpl. §§ 579-592

12. Bistand til Forurettede – Rpl. § 333

a. bisidder til forurettede
b. opgaver
– deltagelse i afhøringer
– deltagelse i hovedforhandling
– begæring om dørlukning i sædlighedssager – Rpl. §
115
– udarbejdelse af erststningsopgørelse

c. møde med forurettede
– hvad må du gennemgå med forurettede

6 kommentarer til “Våbendrager eller vejviser”

 1. Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

  When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

  The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.

 2. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re
  just too great. I actually like what you have acquired here,
  really like what you’re saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you. This is actually a tremendous website.

 3. Doctors have many challenges to face as they are perennially surrounded by patients, diseases, hospital duties and over-extended or odd shift timings. Universally, doctor is considered to be a noble profession and respectable one at that, but a doctor also has to work under immense pressures, emotional strains and other physical challenges.

  A regular physician like most of us at some point face will have to deal with personal situations such as important family affairs, family holidays, sickness or pregnancy that may force them to abandon medical duties. At the same time, a hospital or a healthcare facility is also constantly faced with emergency situations that demand all hands on deck round-the-clock. Therefore, every hospital, clinic or nursing home is compelled to hire locum tenens or substitute doctor in order to keep the staffing under control at all times.

  In fact, locum doctors are the most valuable asset for the medical community because they provide quality medical care and act as a helping-hand in emergency situations when the medical facilities need them the most.

  Unlike regular or permanent doctors, locum doctor jobs are also ideal career options for medical interns and graduates because they offer a wide array of medical exposure in varied medical specialties, work cultures and healthcare systems. Locum jobs are challenging and flexible, thus an increasing number of medical professionals have benefitted from these jobs, so whether one is looking for a family physicians position or in a hospital or in a clinic, locum jobs for doctors are available at all levels and in different healthcare systems.

  In addition, being a locum doctor gives a medical professional the control over their working hours, location of work and choice of area of specialisation. Technically, locum positions are not restricted to general physicians but they are also extended to other fields of medical specialisations such as cardiology, neurology and many more.

  Travelling can be an integral part of locum jobs, and these distinctive features are a boon for many dedicated medical professionals who are eager to expand their medical careers with loads of multi-cultural medical experiences. The fact that locum agencies in the UK recruit tens of thousands of locums from across the globe in various NHS hospitals, private clinics, nursing homes and other public hospitals speaks volume of the popularity of locum jobs.

  Locating or getting a locum tenens job is a simple task as long as you are registered with one of the many reputable locum agencies. These agencies act as the middle man between locum tenens and medical facilities, and they also look after all the details pertaining to travel for locum tenens, accommodation and the nature of locum work.

  Thus, maintaining a healthy locum doctor-agency relationship benefits both the parties, and it also increases the probability of getting recommendable employment opportunities and businesses or vice-versa.

 4. Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans.
  https://www.cialissansordonnancefr24.com/prix-en-pharmacie-cialis/

 5. ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  https://www.cialissansordonnancefr24.com/tadalafil-generique-en-pharmacie/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *